Euro Legal Group
Juridiskie pakalpojumiEuro Legal Group sniedz juridiskos pakalpojumus organizācijām (juridiskām personām) un iedzīvotājiem (fiziskām personām).
Mēs specializējamies šādās nozarēs un tiesību jomās:


 • dažādu juridisku pakalpojumu sniegšana ilglaicīgā periodā ar mums noslēgtā līguma ietvaros
 • pastāv iespēja juridiskos pakalpojumus saņemt distancionāli
 • jurista vai grāmatveža izbraukums pie klienta uz pakalpojumu sniegšanas vietu
 • dokumentus var sagatavot jebkurā svešvalodā
 • finanšu pārskatu sastādīšanu
 • pirmdokumentu un grāmatvedības ierakstu reģistrāciju un apstrādi
 • grāmatvedības uzskaites organizācija
 • grāmatvedības uzskaites atjaunošana
 • nodokļu atskaišu noformēšanu iesniegšanai valsts ieņēmumu dienestā (VID)
 • uzņēmuma pārstāvēšanu Valsts ieņēmumu dienestā, veicot nodokļu un atskaišu salīdzināšanu u.c.
 • grāmatvedībā nepieciešamo organizatoriska rakstura papildus dokumentu komplekta sagatavošanu (akti, atskaites, rīkojumi u.c.)
 • grāmatvedības datu atbilstība likumdošanas prasībām
 • aizdevuma līgumi
 • darba līgumi
 • dāvinājuma līgumi
 • glabāšanas līgumi
 • īres līgumi
 • laulības līgumi
 • maiņas līgumi
 • nomas līgumi
 • patapinājuma līgumi
 • pirkšanas (pārdošanas) līgumi
 • laulības šķiršana
 • rokas naudas līgumi
 • uzņēmuma līgumi u.c.
 • prasības pieteikumu, apelācijas sūdzību un kasācijas sūdzību sagatavošana
 • laulību šķiršanas
 • uzturlīdzekļu piedziņa
 • parādu piedziņa
 • juridisko faktu konstatēšanā
 • zaudējumu piedziņa
 • iesniegumu sagatavošana policijai
 • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana
 • vienošanas noslēgšana ar prokuratūru par soda mēru un veidu
 • izlīguma noslēgšana ar cietušo vai apsūdzēto

   Darba devējiem

  • visa veida dokumentu izstrādāšana (darba līgumi, kolektīvie darba līgumi, vienošanās par konkurences aizliegumu, vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, akti par materiālo vērtību nodošanu, vienošanās par darba līguma grozījumiem, vienošanās par darba līguma izbeigšanu, darba kārtības noteikumi, darba devēja rīkojumus, paziņojumi par atlaišanu u.c.)
  • dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar darbinieka darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpšanu
  • prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana darba devējam par nodarīto zaudējumu piedziņu no darbinieka, prasības pieteikumu iesniegšana tiesā, darba devēja pārstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas instancē
  • darba devēja aizstāvēšana tiesā saistībā ar darbinieka iesniegto prasības pieteikumu; konsultāciju sniegšana darba strīdos
  • pārstāvēšana Valsts Darba inspekcijā, atbilžu sagatavošana Valsts Darba inspekcijai
  • darba Valsts Darba inspekcijā lēmumu apstrīdēšana Administratīvajā tiesā

   Darba ņēmējiem

  • darba devēja piedāvāto dokumentu analīze par dokumentu atbilstību darba likumdošanas prasībām un darba ņēmēja interesēm/li>
  • konsultāciju sniegšana par darbinieka darba līguma vienpusēju izbeigšanu darba ņēmēja paziņojuma sastādīšana par darba līguma laušanu
  • konsultāciju sniegšana par darbinieka atlaišanas jautājumiem
  • pirmstiesas pretenziju sagatavošana par darbiniekam pienākošos izmaksām
  • darbinieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju
  • prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana
  • darba ņēmēja pārstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana
  • darba ņēmēja pārstāvēšana tiesā
  • dokumentu sagatavošana un iesniegšana, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas instancē
  • iesniegumu sagatavošana iesniegšanai Valsts Darba inspekcijā par darba devēja pretlikumīgām darbībām

 • valsts iestāžu lēmumu pārsūdzēšana
 • atlīdzības piedziņa no valsts iestādēm
 • paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu
 • saskarsmes tiesības
 • atsevišķā aizgādība
 • laulības šķiršana
 • kopmantas sadale
 • uzturlīdzekļu piedziņa u.c.
 • dokumentu sagatavošana SIA, IK, AS reģistrācijai
 • izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā
 • pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana
 • pievienotas vērtības nodokļa maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā
 • uzņēmumu juridiskā apkalpošana
 • testamentu sastādīšanā
 • testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana
 • mantojuma lietai nepieciešamo dokumentu vākšana
 • pirmstiesas dokumentu sagatavošana
 • maksātnespējas pieteikuma iesniegšana tiesā
 • interešu pārstāvēšana tiesās
 • kreditora pretenzijas sagatavošana
 • kreditora pieteikuma sagatavošana un tās iesniegšana administratoram
 • klienta interešu pārstāvēšana kreditoru sapulcē
  MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA PRIEKŠROCĪBAS
 • tiesas sprieduma par parādu piedziņu izpildes apturēšana
 • soda naudu un procentu aprēķināšanas apturēšana
 • process pasargā no kreditora prasības pārdot nekustamo īpašumuJebkuri juridiskie pakalpojumi ir iespējami angļu un franču valodā.
Aktualitātes

Kontakti

Merķeļa iela, 8 k.2 kab-24
Rīga, Latvija, LV-1050
t. +37125977774

Sazinieties ar mumsŠeit Jūs varat norādot savus datus nosūtīt mums īsziņu un dokumentu, piestiprinot to tālāk.
Pievienot failu